Informace pro rodiče

Středočeský kraj jako zřizovatel školy vydal v souvislosti  s koronavirem následující doporučení:

" V případě, že se žáci vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z Benátska a Lombardie,ať po návratu kontaktují územní pracoviště krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště." 
Zpět