Jiří Bezděkovský - vzpomínkový večer a výstava

obrazek

Dovolujeme si Vás pozvat na vzpomínkový večer věnovaný českému houslistovi a pedagogovi Jiřímu Bezděkovskému.
V roce 2014 se nám podařilo naprostou náhodou zachránit část jeho pozůstalosti a předat ji archivu v Berouně.
Působení Jiřího Bezděkovského bylo výrazně provázáno s Berounem, Václavem Talichem, Lidovou školou umění (nyní ZUŠ V.Talicha) a Berounským komorním orchestrem.
V únoru 2020 by se pan Bezděkovský dožil sta let, při této příležitosti jsme se rozhodli uctít jeho památku a část z pozůstalosti představit veřejnosti.
Máte-li zájem vzpomenout na výjimečnou uměleckou osobnost, která zanechala v našem kraji výraznou stopu, zveme vás na vzpomínkový večer, kterým vás budou hudbou i slovem provázet spolupracovníci, žáci a přátelé Jiřího Bezděkovského.




Zpět