Talentové přijímací zkoušky 2019/2020

obrazek

ZUŠ V.Talicha - přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Talentové a přijímací zkoušky se konají v týdnu od 3. do 7. června 2019.

Na talentové zkoušky se nepřihlašujete, jen přijdete ve správný termín!

Přijímání do jednotlivých oborů probíhá od 13.00 do 17.00 v tyto určené dny:

Hudební obor – budova A, učebna č.1, přízemí
Posuzují se hudební předpoklady (hudební cítění, rytmus, zpěv) a sociální zralost dítěte.
Pokud již dítě hraje na nástroj, může na něj zahrát. 

Pondělí  3.6. Smyčcové nástroje

Úterý  4.6.    Klavír, elektronické klávesy, akordeon,
                     Přípravná hudební výchova
( pro děti nastupující od 1.9.2019 do ZŠ)

Středa  5.6.  Dechové nástroje
                     Bicí nástroje
                    
Přípravná hudební výchova ( pro děti nastupující od 1.9.2019 do ZŠ)

Čtvrtek  6.6. Kytara

Pátek  7.6.   Sólový nebo sborový zpěv
                     Přípravná hudební výchova ( pro děti nastupující od 1.9.2019 do ZŠ)

 

Výtvarný obor – budova A, učebna č.7, 2. patro

Děti nepotřebují žádné výtvarné pomůcky, vše půjčíme. Přineste domácí plošné výtvarné práce. Zkouška trvá 1,5 - 2 hodiny.

Pondělí  3.6.  13 – 17 hodin
Úterý  4.6.     13 – 17 hodin
Středa  5.6.   13 – 17 hodin
Čtvrtek  6.6.  13 – 17 hodin
Pátek  7.6.     nekoná se

 

Taneční obor – budova C, taneční sál, 1.patro
Posuzují se pohybové vlohy dítěte, smysl pro rytmus a sociální zralost. Pohodlný cvičební oděv výhodou.

Pondělí  3.6.  13 – 17 hodin
Úterý  4.6.     nekoná se
Středa  5.6.    13 – 17 hodin
Čtvrtek  6.6.   nekoná se
Pátek  7.6.      13 – 17 hodin

 
Zpět