Výsledky - hudební obor - nástroje

obrazek

Výsledky přijímacího řízení hudební obor - individuální výuka nástroje + hudební nauka.

Dokument naleznete rovněž ZDE

Instrukce k elektronickému přihlášení do ZUŠ

Hudební obor – hra na nástroj

Rodiče přijatých dětí  – nejpozději do 27.6.2019 vyplní elektronickou přihlášku ke studiu, která je na www.zusberoun.cz v odkaze přihlášení. Přihlášku odešlete elektronicky bez podpisu  tlačítkem ODESLAT. Vytištěnou a podepsanou přihlášku přinese dítě na první hodinu a odevzdá učiteli.
V týdnu od 2. září si domluvíte s uvedeným pedagogem individuální hodinu výuky. V tomtéž týdnu přihlásíte své dítě do hodiny hudební nauky, která je povinnou součástí výuky hry na nástroj. Ročník hudební nauky se dozvíte od svého učitele. Interaktivní rozvrhy hudební nauky najdete od konce srpna na www.zusberoun.cz – přihlášení – rozvrhy.

 
Zpět