Výstava dospělých studentů kurzu kresba-malba

obrazek

Zveme na první samostatnou výstavu našich dospělých studentů kresby-malby pánů lektorů MgA. Filipa Černého a MgA. Ondřeje Vacka.
Zpět