Zpěvačky v první muzikálové soutěži v ČR.

obrazek

Žákyně ze třídy p. uč. Moniky Sommerové se v letošním roce přihlásily do 1. ročníku soutěže Musical Theatre Competition Prague. Cílem a záměrem pořadatelů soutěže bylo"... přiblížit a inspirovat děti a mládež ke vztahu a tradici hudebního divadla, jak českého tak zahraničního. Chceme podpořit jejich kreativitu a umožnit jim nahlédnout do všech disciplín, které musí muzikálový herec ovládat."  Ve tříkolovém klání si zazpívaly: Linda Jakubová, Tereza Žebrová, Anna Morávková, Denisa Černá, Tereza Krtilová a Eliška Trojanová. Poslední dvě jmenované získaly z celkového počtu 44 soutěžících  2. a 3. místo. GRATULUJEME!!!!!
Zpět