KURZY

Kurzy při ZUŠ V.Talicha Beroun

Kurzy jsou doplňkem základního uměleckého vzdělávání, neprobíhají dle Školního vzdělávacího plánu ZUŠ V.Talicha a zájemci nevykonávají talentové zkoušky. Jsou zaměřeny na specializaci v jednotlivých oborech a trvají 8 měsíců, od října do května. Zájemci se mohou hlásit od června. Rozvrhy skupinových kurzů najdete zde na stránkách v odkazu - přihlášení / rozvrhy. 

Platby kurzovného v doplňkové činnosti:
V polovině září obdrží přihlášení instrukce k začátku kurzu, který začíná vždy 1. týden v říjnu. Po potvrzení přihlášení na vybraný kurz, dostanete od vyučujícího na první hodině (v říjnu) k podpisu „Smlouvu o absolvování kurzu“. Ve smlouvě je, kromě jiného, uvedena i cena kurzu, číslo účtu, kam je třeba kurzovné odeslat, datum splatnosti a variabilní symbol jednotlivých kurzů. Čtěte prosím pečlivě smlouvy a dodržujte splatnost a variabilní symbol, pod kterým je platba evidována.

Přihlášení do kurzů na školní rok 20/21 bude možné od 15.6.2020.
Další informace poskytne Andrea Borovská na koordinator@zusberoun.cz, nebo tel: 702 210 386.

Kurz herectví 
Kurz herectví vede od října 2019 herec Ondřej Janoušek. Informace o panu učiteli najdete zde na stránkách v odkaze podagogové. Kurz se koná v pondělí od 15.30 do 17.00 (děti od 7 do 11 let) a 17.15 - 18.45 (děti od 11 do 18 let). Kurz je zaměřen na herecké a divadelní techniky (šerm, akrobacii, žonglování, výrobu kulis a kostýmů apod.) Cena kurzu je 2900,- Kč (říjen až květen) Přihlašte se zde na stránkách v odkazu - přihlášení / rozvrhy /kurzy.

Umění hrou - předškoláci  

Kurz pro děti předškolního věku (dětem musí být k 1.10. 2020 čtyři roky!). Seznámení s uměleckými obory. ZVUK /hudební a dramatická výchova - vyučující Mgr. Bc. M. Rajtmajerová /OBRAZ /kreslení a malování  / POHYB /tanec a obratnost - vyučující MgA. Lucie Špalová/ .Hravou formou se děti připraví k výběru uměleckého oboru, na který budou chtít později nastoupit základního studia ZUŠ. Děti jsou rozdělené do tří skupin A šestileté, B pětileté a C čtyřleté. Účast v kurzu Umění hrou nezaručuje následné přijetí do základního vyučování, zájemci musí absolvovat talentové a přijímací zkoušky. Přihlášení je možné od června zde na stránkách v odkazu - přihlášení / rozvrhy / kurzy 
Kurz 1x týdně - úterý 12.45 - 13.45 skupina 10-12 dětí, cena 2000 Kč/ 8 měsíců

Příprava na talentové zkoušky - střední výtvarné školy

Kurz pro žáky 7 až 8. tříd, kteří se chtějí dobře připravit na talentové zkoušky na výtvarnou školu. Kurz je určen dětem, které do ZUŠ nikdy dříve nedocházely, ale i našim žákům (kteří jsou v ZŠ žáky 7. až 8. tříd), jako druhá hodina v týdnu, aby se kvalitně připravili na talentové zkoušky. Obsah kurzu: konzultace a výběr vhodných škol, dle zaměření a schopností žáka, kresba, malba, perspektiva, barevná kompozice, stylizace a vše další dle požadavků konkrétní vybrané střední školy, příprava portfolia k talentovým zkouškám, talentovky na nečisto. Žáky 9.tř., do kurzu nepřijímáme (pokud nejsou alespoň dva roky žáky výtv. oboru ) neboť od října do ledna je na přípravu velmi málo času. Těmto zájemcům nabízíme konzultace nad jejich pracemi. 
Kurz vede Mgr. Art Andrea Borovská  konání kurzu 1x týdně ÚTERÝ 16.20 - 18.20, 
cena: 3000 Kč / 8 měsíců
, (v ceně kurzu nejsou výtvarné potřeby) Přihlašte se zde na stránkách v odkazu - přihlášení / rozvrhy /kurzy.

Kresba - malba pro dospělé 

Kurz pro dospělé 18 +. Kresba - malba a výtvarné techniky.
Pondělí 18.00 - 20.00 - MgA. Ondřej Vacek, pátek 10.30 - 12.30 - MgA. Ondřej Vacek, pátek 18.00 - 20.00 - MgA. Filip Černý
Ve skupině max.10 účastníků, cena 4100 Kč / 8 měsíců. (V základní ceně kurzu nejsou výtvarné pomůcky a cena za model) Přihlašte se zde na stránkách v odkazu - přihlášení / rozvrhy /kurzy.


FitBalet pro dospělé
Fitbalet vychází ze základních prvků klasického baletu, jogy, pillates a je propojen posilovacími prvky. Toto cvičení je navrženo tak, abyste dosáhli postavy a formy tanečníka. Hlubší zkušenosti z baletu nejsou nutné. Tento styl je dostupný široké veřejnosti. Nevyžaduje speciální taneční obuv.
středa kurz vede MgA. Markta Tomcová, cena 2700 Kč / 8 měsíců. Kurz bude otevřen při účasti 6 a více účastníků) Přihlašte se zde na stránkách v odkazu - přihlášení / rozvrhy /kurzy.
 

Výuka hry na hudební nástroj pro dospělé
Výuka sĺového zpěvu pro dospělé

Čas výuky po domluvě s lektorem,  indiviuální výuka 60 min týdně.
Cena individuální výuky hudební obor (1 osoba na hodině) :
28 šedesátiminutových lekcí  - 10.500,- Kč
V případě zájmu napiště na koordinator@zusberoun.cz 

Další kurzy:

Orchestrální hra - hra v dechovém nebo smyčcovém orchestru - info na koordinator@zusberoun.cz
Příprava na hudební nebo taneční konzervatoř - info na koordinator@zusberoun.cz
Základy skladby a editace zvuku - info na koordinator@zusberoun.cz