KURZY

Kurzy při ZUŠ V.Talicha Beroun

Kurzy jsou doplňkem základního uměleckého vzdělávání, neprobíhají dle Školního vzdělávacího plánu ZUŠ V.Talicha a zájemci nevykonávají talentové zkoušky. Jsou zaměřeny na specializaci v jednotlivých oborech a trvají 8 měsíců, od října do května. Zájemci se mohou hlásit od června , přihlášky budou potvrzeny okolo 15.9. mailem.

Platby kurzovného v doplňkové činnosti:
V polovině září obdrží přihlášení instrukce k začátku kurzu, který začíná vždy 1. týden v říjnu. Po potvrzení přihlášení na vybraný kurz, dostanete od vyučujícího na první hodině (v říjnu) k podpisu „Smlouvu o absolvování kurzu“. Ve smlouvě je, kromě jiného, uvedena i cena kurzu, číslo účtu, kam je třeba kurzovné odeslat, datum splatnosti a variabilní symbol jednotlivých kurzů. Čtěte prosím pečlivě smlouvy a dodržujte splatnost a variabilní symbol, pod kterým je platba evidována.

Další info rádi poskytneme na zastupce@zusberoun.cz nebo tel: 702 210 386.

Umění hrou - předškoláci  

Kurz pro děti předškolního věku (dětem musí být k 1.10. 2019 čtyři roky!). Seznámení s uměleckými obory. ZVUK /hudební a dramatická výchova - vyučující Mgr. Bc. M. Rajtmajerová /OBRAZ /kreslení a malování - vyučující MgA. Tereza Valášková / POHYB /tanec a obratnost - vyučující MgA. Lucie Špalová/ .Hravou formou se děti připraví k výběru uměleckého oboru, na který budou chtít později nastoupit základního studia ZUŠ. Děti jsou rozdělené do tří skupin A šestileté, B pětileté a C čtyřleté. Účast v kurzu Umění hrou nezaručuje následné přijetí do základního vyučování, zájemci musí absolvovat talentové a přijímací zkoušky. Přihlášky do umění hrou přijímáme od 3.6. do naplnění kapacity. Formulář přihlášky najdte zde PŘIHLÁŠKA  
Kurz 1x týdně - úterý 12.45 - 13.45 skupina 10-12 dětí, cena 2000 Kč/ 8 měsíců

 

Příprava na talentové zkoušky - střední výtvarné školy

Kurz pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se chtějí dobře připravit na talentové zkoušky na výtvarnou školu. Kurz je určen dětem, které do ZUŠ nikdy dříve nedocházely, ale i našim žákům (kteří jsou v ZŠ žáky 8. a 9. tříd), jako druhá hodina v týdnu, aby se kvalitně připravili na talentové zkoušky. Obsah kurzu: konzultace a výběr vhodných škol, dle zaměření a schopností žáka, kresba, malba, perspektiva, barevná kompozice, stylizace a vše další dle požadavků konkrétní vybrané střední školy.
Kurz vede Mgr. Art Andrea Borovská  konání kurzu 1x týdně ÚTERÝ 16.20 - 18.20, 
cena: ......... Kč / 8 měsíců
, (v ceně kurzu nejsou výtvarné potřeby)   PŘIHLÁŠKA 

 

Divadelní praktikum 

Kurz pro děti od 6 let do 18 let. Základní herecké techniky, divadelní řemeslo, pantomima, loutkoherectví apod.
Kurz vede MgA. Jana Samková, konání kurzu 1x týdně, PONDÉLÍ od 16.30 - 18.00 (90 min.) cena .......... Kč/8 měsíců. 
 


Kresba - malba pro dospělé 
Kurz pro dospělé 18 +. Kresba - malba a výtvarné techniky.
Kurzy budou vypsány v červnu 2019.
Ve skupině max.10 účastníků, cena ........... Kč / 8 měsíců. (V základní ceně kurzu nejsou výtvarné pomůcky a cena za model) 


FitBalet pro dospělé
Fitbalet vychází ze základních prvků klasického baletu, jogy, pillates a je propojen posilovacími prvky. Toto cvičení je navrženo tak, abyste dosáhli postavy a formy tanečníka. Hlubší zkušenosti z baletu nejsou nutné. Tento styl je dostupný široké veřejnosti. Nevyžaduje speciální taneční obuv.
středa kurz vede MgA. Markta Tomcová, cena ........ Kč / 8 měsíců
 

Výuka hry na hudební nástroj pro dospělé 

Čas výuky po domluvě s lektorem,  indiviuální výuka 60 min týdně. 
Cena individuální výuky hudební obor (1 osoba na hodině) –  Kč /60 min/os nebo  Kč /měcíc/os nebo ......... Kč /8 měsíců/os. Dáváme přednost nástupu na celých 8 měsíců.

Cenu individuální výuky hudební obor (2 účastníci na hodině) –  Kč /60 min/os,  Kč /měcíc/os,  Kč /8 měsíců/os. Dáváme přednost nástupu na celých 8 měsíců.

 

Další kurzy:

Orchestrální hra - hra v dechovém nebo smyčcovém orchestru - info na zastupce@zusberoun.cz
Příprava na hudební nebo taneční konzervatoř info na zastupce@zusberoun.cz
Základy skladby a editace zvukuinfo na zastupce@zusberoun.cz