ODDechový orchestr

 

                                             ODDechovka

       Dechový orchestr Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně „ODDechovka“ byl založen v září roku 2014, vedoucími jsou Štěpán Med a Vladislav Šebek. Je složen z bývalých a současných žáků dechového oddělení, doplněný hráči na bicí nástroje a basovou kytaru. Repertoár orchestru tvoří především filmové a muzikálové melodie. Smyslem práce v tomto orchestru je především naučit mladé muzikanty orchestrální hře, chcete-li kolektivní hudební praxi a připravit je tak na dráhu amatérského muzicírovaní, případně na dráhu profesionální. Milým zpestřením je pravidelná spolupráce s pěveckým sborem Krákorky, Zdickým smíšeným sborem a s dalšími dechovými orchestry. Orchestr se prezentuje nejen na školních koncertech a kulturních akcích města Berouna, ale zúčastňuje se i festivalů a přehlídek v jiných městech. Na soutěži orchestrů ZUŠ 2017 v Poděbradech získala ODDechovka v krajském kole pohár a zlaté pásmo.