Pěvecký sbor

Dětský pěvecký sbor „Krákorky“ 

Dětský pěvecký sbor byl založen v roce 2010 a v roce 2012 byl pojmenován Krákorky. Navštěvují jej vybraní žáci všech oddělení hudebního oboru. V současné době má sbor 37 členů. Ve svém repertoáru má lidové i umělé písně, spirituály, skladby starých mistrů, ale i současných skladatelů. Sbor zkouší vždy 2 hodiny týdně a  jednou ročně jezdí na třídenní soustředění do Skryj. Během svého působení sboristé koncertovali společně se Zdickým smíšeným sborem, Podstatným orchestrem, ODDechovkou, berounskou skupinkou Ponožky pana Semtamťuka, se kterou spolupracoval i na jedné písni na CD. Pravidelně koncertujeme v Berouně i okolí, zúčastňujeme se sborových přehlídek. Sbormistrem je M.Rajtmajerová.

Pěvecký sbor „ Meluzíny“

V září 2013 byl na ZUŠ založen druhý pěvecký sbor“ Meluzíny“. Do tohoto sboru se mohou přihlásit žáci, kteří chtějí studovat zaměření „sborový zpěv“ nebo žáci hudebního oboru ve věku 6-8 let. Sbormistrem je rovněž.M. Rajtmajerová.

Komorní pěvecký sbor
Na škole od září 2015 působí další sborové uskupení, které je složené pouze ze žáků pěveckého oddělení.