ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Klögner Jakub BcA., MA


Předmět: zobcová flétna, příčná flétna
Učebny: č. 9, 11
Výuka: pondělí, pátek