ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Petřvalský Lukáš Mgr.


Předmět: klavír
Učebny: č. 5
Výuka: středa


Pochází z Ostravy. Od svých pěti let se věnoval hře na klavír, později vystudoval hru na varhany u prof. Jana Marka. Po absolutoriu realizoval četná koncertní vystoupení doma i v zahraničí (Itálie, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Německo, Portugalsko, Holandsko). Je absolventem hudební vědy na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Během studia muzikologie se věnoval též studiu kompozice pod vedením hudebního skladatele Eduarda Douši a dále rozšiřoval svou erudici v oblasti varhanní hry. Od roku 1998 působil jako hlavní varhaník kostela sv. Ignáce v Praze až do roku 2001. Od roku 2003 rozvíjí svou uměleckou činnost jako titulární varhaník v kostele sv. Jakuba v Berouně, stejně tak je varhaníkem Královské kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně. V roce 2004 byl jmenován stálým hostujícím varhaníkem Collegio Internazionale del Gesù v Římě. V roce 2005 komponoval sérii skladeb liturgické hudby pro Radio Vaticana. Působí též na Malostranském gymnáziu a základní škole v Praze, kde vyučuje dějepis a hudební výchovu, a na ZUŠ V. Talicha v Berouně. V roce 2007 jej tehdejší pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk jmenoval členem Interdiecézní liturgické komise a uvedl do liturgické funkce varhaníka. Téhož roku byl papežskou společností pro liturgickou hudbu Universa Laus v Římě vyzván k trvalé spolupráci v oblasti liturgické hudby. Je znám jako improvizátor a skladatel. Ve své tvorbě neusiluje o hledání nových cest hudebního vyjadřování. Jeho kompozice vycházejí z tradičních prvků, které staví do nových souvislostí. Vlivem prostředí, v němž utvářel svůj hudební jazyk, se v jeho skladbách zřetelně odráží gregoriánský chorál, modalita a tradiční formy.