ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Štěpán Jaromír


Předmět: housle, orchestr
Učebny: č. 5, zkušebna
Výuka: pondělí, úterý, čtvrtek