ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Tvrzský Filip MgA.


Předmět: klavír, korepetice HO
Učebny: koncertní sál
Výuka: pondělí, středa. čtvrtek