ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Černý Filip MgA.


Předmět: kurz pro dospělé – kresba
Učebny: č. 7
Výuka: pátek


Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola, obor užitá malba. Výtvarná škola Václava Holara, ilustrace a knižní grafika 1994-1995 -Pedagogická fakulta University Karlovy- výtvarná výchova pro ZUŠ. -úspěšně uzavřený první ročník, během kterého skládá zkoušky na AVU. 1995-2003 Akademie Výtvarných Umění, malířský atelier – prof.Jiří Sopko 2001 – Studijní stáž na Academie vor Beldende Kunst, Enschede, Holandsko 2003 – Diplomová práce – AVU, Umělecká činnost: Ve volné tvorbě jako aktivní umělec se účastní řady kolektivních i samostatných výstav, zastoupen ve sbírkách v Čechách i zahraničí, např. v AJG, nebo NG v Praze. Od r. 2003 – externí ilustrátor např.pro nakladatelství Ekonomia a.s. Pedagogická praxe: od r. 2012 – doposud vede výtvarný kurs malby na ZUŠ v Řevnicích, od r. 2014 – vede kurs kresby a malby v Thomayerově nemocnici, který sám založil. www.filipcerny.cz