ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Aktuality

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Prezenční výuka jeden na jednoho v hudebním oboru a konzultace ve všech oborech začíná v pondělí 12. 4. 2021. Výuka bude probíhat za dodržení všech platných hygienických pravidel (učitelé chráněni respirátory, žáci minimálně rouškami - vyjma zpěvu a hry na dechové nástroje, neustálá dezinfekce rukou i povrchů).  V případě... Celý článek >>

Distanční výuka HO – hra na trubku

Dnes nám zahraje Jolana Kubrychtová ze třídy V. Šebka a bude to tanec! Konkrétně Německý tanec od Franze Schuberta. https://www.youtube.com/watch?v=2xclBx20eF8 Celý článek >>

1. fáze otevírání škol

MŠMT zveřejnilo instrukce k první fázi otevírání škol a režimových opatření. Informace naleznete zde. Prezenční výuka bude probíhat pouze v hudebním oboru formou jeden na jednoho, dále je možnost individuálních konzultací napříč obory. V obou případech neprobíhá testování žáků. Celý článek >>

Výstava výtvarných prací na autobusovém nádraží v Berouně

Vitríny autobusového nádraží v Berouně se během víkendu proměnily ve výstavní prostory. Žáci výtvarného oboru pracují i v době distanční výuky, konzultují postupy se svými vyučujícími a následně jim práce zasílají. Jsme rádi, že práce našich žáků mohou být i v této době prezentovány. Výtvarné práce si na nádraží... Celý článek >>

Klavírní koncert třídy K. Medové – 4. část

Naše skvělá kolegyně a pedagožka Kateřina Medová uspořádala se svými žáky třídní klavírní (video)koncert, aby i v této komplikované době mohli předvést svůj um a nepřišla tak jejich práce nazmar. V následujících dnech se vám postupně představí všech 19 klavíristů a klavíristek z její třídy a zpříjemní vám... Celý článek >>

Distanční výuka HO – hra na klavír

Skladba Alexandra Gedika Giocoso v podání Agnes Morgan Ledet (3. ročník) ze třídy N. Stěpaněnka. https://www.youtube.com/watch?v=xutXViSnSkg Celý článek >>

Klavírní koncert třídy K. Medové – 3. část

Naše skvělá kolegyně a pedagožka Kateřina Medová uspořádala se svými žáky třídní klavírní (video)koncert, aby i v této komplikované době mohli předvést svůj um a nepřišla tak jejich práce nazmar. V následujících dnech se vám postupně představí všech 19 klavíristů a klavíristek z její třídy a zpříjemní vám... Celý článek >>

Úspěch žáků v online výtvarné soutěži

ZUŠ Kralovice uspořádala online výtvarnou soutěž, ve které se sešlo celkem 683 obrazů z 32 škol z celé ČR. Soutěž hodnotilo 7 porotců, kteří přidělili každému obrázku body od 1 do 25. O pořadí rozhodoval bodový průměr. Soutěže se zúčastnili i žáci naší školy a se svými pracemi dosáhli krásných umístění.... Celý článek >>

Distanční výuka HO – hra na trubku

Dvě lidové písně v podání Jakuba Yakoubena ze třídy V. Šebka. https://www.youtube.com/watch?v=swSheYRxbGM https://www.youtube.com/watch?v=MI32ECb0vjk Celý článek >>

Klavírní koncert třídy K. Medové – 2. část

Naše skvělá kolegyně a pedagožka Kateřina Medová uspořádala se svými žáky třídní klavírní (video)koncert, aby i v této komplikované době mohli předvést svůj um a nepřišla tak jejich práce nazmar. V následujících dnech se vám postupně představí všech 19 klavíristů a klavíristek z její třídy a zpříjemní vám... Celý článek >>