ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Kurzy

Kurzy při ZUŠ V.Talicha Beroun

Kurzy jsou doplňkem základního uměleckého vzdělávání, neprobíhají dle Školního vzdělávacího plánu ZUŠ V.Talicha a zájemci nevykonávají talentové zkoušky. Jsou zaměřeny na specializaci v jednotlivých oborech a trvají 8 měsíců, od října do května. Zájemci se mohou hlásit od června. Rozvrhy skupinových kurzů najdete zde na stránkách v odkazu  rozvrhy.

Platby kurzovného v doplňkové činnosti:

Kurzy začínají první týden v říjnu, až na první hodině dostanete k podpisu smlouvu o absolvování kurzu a instrukce k platbě. Ve smlouvě je, kromě jiného, uvedena i cena kurzu, číslo účtu, kam je třeba kurzovné odeslat, datum splatnosti a variabilní symbol jednotlivých kurzů. Čtěte prosím pečlivě smlouvy a dodržujte splatnost a variabilní symbol, pod kterým je platba evidována.

Přihlášení do kurzů proveďte zde na webu  kurzy. Po úspěšném přihlášení dostanete mailem automatickou odpověď, kterou si prosím uložte jako potvrzení o přihlášení. 
Další informace poskytne Andrea Borovská na koordinator@zusberoun.cz, nebo tel: 702 210 386.

Kurz herectví

Kurz herectví vede od října 2019 herec Ondřej Janoušek. Kurz se koná v pondělí od 15.30 do 17.00 (děti od 7 do 11 let) a 17.15 – 18.45 (děti od 11 do 18 let). Kurz je zaměřen na herecké a divadelní techniky (šerm, akrobacii, žonglování, výrobu kulis a kostýmů apod.) Cena kurzu je 2900,- Kč (říjen až květen) Přihlaste se zde na stránkách v odkazu kurzyKurz začíná první pondělí v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Umění hrou – předškoláci  – 4 až 6 let

Kurz pro děti předškolního věku (dětem musí být k 1. 10.  2020 min. čtyři roky!). Seznámení s uměleckými obory. ZVUK /hudební a dramatická výchova – vyučující Mgr. Bc. Nela Rajtmajerová /OBRAZ /kreslení a malování MgA. Mariana Francová / POHYB /tanec a obratnost – vyučující MgA. Lucie Šťastná/. Hravou formou se děti připraví k výběru uměleckého oboru, na který budou chtít později nastoupit do základního studia ZUŠ. Děti jsou rozdělené do tří skupin A – šestileté, B – pětileté a C – čtyřleté. Účast v kurzu Umění hrou nezaručuje následné přijetí do ZUŠ, zájemci musí absolvovat talentové a přijímací zkoušky. Přihlášení je možné od června zde na stránkách v odkazu kurzy
Kurz probíhá jednou týdně v ÚTERÝ 12.45 – 13.45,  skupina 10-12 dětí, cena 2 000 Kč/ 8 měsíců  
Kurz začíná první úterý v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Příprava na talentové zkoušky – střední výtvarné školy

Kurz pro žáky 7. až 9. tříd, kteří se chtějí dobře připravit na talentové zkoušky na výtvarnou školu. Žáci 7. třídy nastupují do kurzu po prvním pololetí, tedy vždy první týden v únoru, žáci 8. třídy nastupují ideálně od října, ale mohou přistoupit i po pololetí tj. v únoru) Žáky 9.tříd do kurzu nepřijímáme (pokud nejsou alespoň dva roky žáky výtv. oboru ZUŠ), neboť od října do ledna je na přípravu velmi málo času. Těmto zájemcům nabízíme konzultace nad portfoliem prací.
Kurz je určen dětem, které do ZUŠ nikdy dříve nedocházely, ale i našim žákům (kteří jsou v ZŠ žáky 7. až 9. tříd) jako druhá hodina v týdnu, aby se kvalitně připravili na talentové zkoušky. Obsah kurzu: konzultace a výběr vhodných škol, dle zaměření a schopností žáka, kresba, malba, perspektiva, barevná kompozice, stylizace a vše další dle požadavků konkrétní vybrané střední školy, příprava portfolia k talentovým zkouškám, talentovky nanečisto.  Těmto zájemcům nabízíme konzultace nad portfoliem jejich prací.

Kurz vede Mgr. Art Andrea Borovská,  kurz probíhá jednou týdně v ÚTERÝ 16.20 – 18.20, 
cena: 3 000 Kč / 8 měsíců
(v ceně kurzu nejsou výtvarné potřeby). Přihlaste se zde na stránkách v odkazu kurzyKurz začíná první úterý v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Kresba – malba pro dospělé

Kurz pro dospělé 18 +. Kresba – malba a výtvarné techniky.
Středa 18.00 – 20.00 – MgA. Ondřej Vacek, pátek 10.30 – 12.30 – MgA. Ondřej Vacek, pátek 18.00 – 20.00 – MgA. Filip Černý
Ve skupině max. 10 účastníků, cena 4 100 Kč / 8 měsíců. (V základní ceně kurzu nejsou výtvarné pomůcky a cena za model.) Přihlaste se zde na stránkách v odkazu kurzyKurz začíná první týden říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

FitBalet pro dospělé

Kurz vyučuje MgA. Markéta Tomcová, pedagog tanečního oboru ZUŠ Václava Talicha v Berouně.  Počáteční lekce fungují jako poznávací, tzn., že se klienti seznámí s již probranými základními prvky klasického tance z předešlých kurzů. Poté lektor vyhodnotí, zda mají klienti vhodné předpoklady pro další účast ve výuce. Výhodou je samozřejmě jakákoli předchozí zkušenost s baletem, protože se primárně nejedná o výuku začátečníků (není podmínkou). S sebou pohodlné oblečení, nejlepší jsou legíny a triko a pokud nevlastníte baletní piškoty, postačí ponožky.
Veškeré kombinace prvků jsou koncipovány na klasickou hudbu. Jsou logické, metodicky na sebe navazují a napomáhají tak dalšímu fyzickému rozvoji klientů. Lektor má individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu, v tanečním sále tak panuje přátelská a pozitivní atmosféra.
Průběh lekce (60 min.): 
Začátek: krátká rozcvička a zahřátí celého těla (cca 5-10 min.)
Cvičení u tyče (à la barre): cílem je správné postavení a držení těla, vědomé zapojení svalových skupin – zpevnění i protažení, rovnováha. Zvláštní důraz kladen na postavení dolních i horních končetin – základní pozice, vedení paží – port de bras a jejich vzájemná koordinace.
Cvičení na volnosti (à la centre): kombinace přenesené ze cvičení u tyče rozvíjené dál. Průprava pro skoky a piruety.

středa od 18.00 do 19.00 – kurz vede MgA. Markéta Tomcová, cena 2 700 Kč / 8 měsíců. Kurz bude otevřen při účasti 6 a více účastníků. Přihlaste se zde na stránkách v odkazu kurzyKurz začíná první středu v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Výuka hry na hudební nástroj pro dospělé, výuka sólového zpěvu pro dospělé

Čas výuky po domluvě s lektorem,  individuální výuka 60 min týdně.
Cena individuální výuky – hudební obor (1 osoba na hodině):
28 šedesátiminutových lekcí  – 10 500,- Kč
V případě zájmu napište na koordinator@zusberoun.cz

Další kurzy:

Orchestrální hra – hra v dechovém nebo smyčcovém orchestru – info na koordinator@zusberoun.cz
Příprava na hudební nebo taneční konzervatoř – info na koordinator@zusberoun.cz
Základy skladby a editace zvuku – info na koordinator@zusberoun.cz

Pedagogové

Janoušek Ondřej

Předmět: kurz herectví Výuka: pondělí 15.00 - 18.15