ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Kurzy

Kurzy při ZUŠ V. Talicha Beroun

Kurzy jsou doplňkem základního uměleckého vzdělávání, neprobíhají dle Školního vzdělávacího plánu ZUŠ V. Talicha a zájemci nevykonávají talentové zkoušky. Jsou zaměřeny na specializaci v jednotlivých oborech a trvají 8 měsíců, od října do května (30 lekcí). Zájemci se mohou hlásit od 1. června na odkazu rozvrhy. Rozvrhy skupinových kurzů najdete zde na stránkách v odkazu  rozvrhy. Ceny kurzů najdete zde.

Platby kurzovného v doplňkové činnosti:

Kurzy začínají první týden v říjnu, až na první hodině dostanete k podpisu smlouvu o absolvování kurzu a instrukce k platbě. Ve smlouvě je, kromě jiného, uvedena i cena kurzu, číslo účtu, kam je třeba kurzovné odeslat, datum splatnosti a variabilní symbol jednotlivých kurzů. Čtěte prosím pečlivě smlouvy a dodržujte splatnost a variabilní symbol, pod kterým je platba evidována.

Přihlášení do kurzů proveďte zde na webu  kurzy. Po úspěšném přihlášení dostanete e-mailem automatickou odpověď, kterou si prosím uložte jako potvrzení o přihlášení. 
Další informace poskytne Pavla Stehlíková na sekretariat@zusberoun.cz, mobil: 725 985 919, nebo Nela Rajtmajerová na zastupce@zusberoun.cz, mobil: 702 232 156.

Divadelní praktikum

Kurz se koná v pondělí 16.10 – 17.10 (děti 7-11 let) a 17.15 – 18.45 (děti 12-18 let). Kurz je zaměřen na herecké a divadelní techniky (výroba kulis, kostýmů apod.). Cena kurzu je 2 400 Kč (děti 7-11 let, 60 min.), 3 300 Kč (děti 12-18 let, 90 min.). Kurzy probíhají v období od října do května. Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy.  Kurz začíná první pondělí v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Kurz I (děti od 7 do 11 let) –    pondělí 16.10-17.10
Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    80 Kč
Cena celého kurzu –    2 400 Kč
Min. počet ve skupině –    8 osob

 

Kurz II (děti od 12 do 18 let) –    pondělí 17.15-18.45
Délka 1 lekce –    90 minut
Cena za 1 lekci –    110 Kč
Cena celého kurzu –    3 300 Kč
Min. počet ve skupině –    8 osob

Umění hrou – předškoláci (4 až 6 let)

Kurz pro děti předškolního věku (dětem musí být k 1. 10. 2021 min. čtyři roky) – seznámení s uměleckými obory.

ZVUK |hudební a dramatická výchova| – vyučující Mgr. Bc. Nela Rajtmajerová
OBRAZ |kreslení a malování| – vyučující MgA. Mariana Francová
POHYB |tanec a obratnost| – vyučující MgA. Lucie Šťastná

Hravou formou se děti připraví k výběru uměleckého oboru, na který budou chtít později nastoupit do základního studia ZUŠ. Děti jsou rozdělené do tří skupin A – čtyřleté, B – pětileté a C – šestileté. Účast v kurzu Umění hrou nezaručuje následné přijetí do ZUŠ, zájemci musí absolvovat talentové a přijímací zkoušky. Přihlášení je možné od června zde na stránkách v odkazu rozvrhy.
Kurz probíhá jednou týdně v úterý 12.45 – 13.45,  skupina 10-12 dětí, cena 2 100 Kč (říjen až květen).
Kurz začíná první úterý v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Konání kurzu –    úterý 12.45-13.45
Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    70 Kč
Cena celého kurzu –    2 100 Kč
Min. počet ve skupině –    6 osob

Příprava na talentové zkoušky – střední výtvarné školy

Kurz pro žáky 7. až 9. tříd, kteří se chtějí dobře připravit na talentové zkoušky na výtvarnou školu. Žáci 7. třídy nastupují do kurzu po prvním pololetí, tedy vždy první týden v únoru, žáci 8. třídy nastupují ideálně od října, ale mohou přistoupit i po pololetí tj. v únoru) Žáky 9. tříd do kurzu nepřijímáme (pokud nejsou alespoň dva roky žáky výtvarného oboru ZUŠ), neboť od října do ledna je na přípravu velmi málo času. Těmto zájemcům nabízíme konzultace nad portfoliem prací.
Kurz je určen dětem, které do ZUŠ nikdy dříve nedocházely, ale i našim žákům (kteří jsou v ZŠ žáky 7. až 9. tříd) jako druhá hodina v týdnu, aby se kvalitně připravili na talentové zkoušky. Obsah kurzu: konzultace a výběr vhodných škol, dle zaměření a schopností žáka, kresba, malba, perspektiva, barevná kompozice, stylizace a vše další dle požadavků konkrétní vybrané střední školy, příprava portfolia k talentovým zkouškám, talentovky nanečisto.  Těmto zájemcům nabízíme konzultace nad portfoliem jejich prací.

Kurz vede Mgr. Art Andrea Borovská,  kurz probíhá jednou týdně v pondělí 18.00 – 20.00 a v úterý 16.20 – 18.20, 
cena: 4 500 Kč/8 měsíců nebo 5 100 Kč/8 měsíců (v ceně kurzu nejsou výtvarné potřeby). Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy. Kurz začíná první úterý v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Kurz I –    úterý 16.20-18.20
Kurz II –    pondělí 18.00-20.00
Délka 1 lekce –    120 minut
Cena za 1 lekci (min. 5 osob ve skupině) –    170 Kč
Cena celého kurzu (min. 5 osob ve skupině) –    5 100 Kč
Cena za 1 lekci (6 a více osob ve skupině) –    150 Kč
Cena celého kurzu (6 a více osob ve skupině) –    4 500 Kč

Kresba – malba pro dospělé

Kurz pro dospělé 18+. Kresba – malba a výtvarné techniky.

Středa 18.00 – 20.00 –    MgA. Ondřej Vacek
Pátek 10.30 – 12.30 –    MgA. Ondřej Vacek
Pátek 18.00 – 20.00 –    MgA. Filip Černý

Ve skupině max. 10 účastníků, cena 4 800 Kč (říjen až květen). V základní ceně kurzu nejsou výtvarné pomůcky a cena za model. Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy. Kurz začíná první týden říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Délka 1 lekce –    120 minut
Cena za 1 lekci –    160 Kč
Cena celého kurzu –    4 800 Kč
Min. počet ve skupině –    6 osob

FitBalet pro dospělé

Kurz vyučuje MgA. Markéta Tomcová, pedagožka tanečního oboru ZUŠ Václava Talicha v Berouně.  Počáteční lekce fungují jako poznávací, tzn., že se klienti seznámí s již probranými základními prvky klasického tance z předešlých kurzů. Poté lektor vyhodnotí, zda mají klienti vhodné předpoklady pro další účast ve výuce. Výhodou je samozřejmě jakákoli předchozí zkušenost s baletem, protože se primárně nejedná o výuku začátečníků (není podmínkou). S sebou pohodlné oblečení, nejlepší jsou legíny a triko a pokud nevlastníte baletní piškoty, postačí ponožky.
Veškeré kombinace prvků jsou koncipovány na klasickou hudbu. Jsou logické, metodicky na sebe navazují a napomáhají tak dalšímu fyzickému rozvoji klientů. Lektor má individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu, v tanečním sále tak panuje přátelská a pozitivní atmosféra.

Průběh lekce (60 min.): 
Začátek: krátká rozcvička a zahřátí celého těla (cca 5-10 min.)
Cvičení u tyče (à la barre): cílem je správné postavení a držení těla, vědomé zapojení svalových skupin – zpevnění i protažení, rovnováha. Zvláštní důraz kladen na postavení dolních i horních končetin – základní pozice, vedení paží – port de bras a jejich vzájemná koordinace.
Cvičení na volnosti (à la centre): kombinace přenesené ze cvičení u tyče rozvíjené dál. Průprava pro skoky a piruety.

Středa od 18.00 do 19.00 – kurz vede MgA. Markéta Tomcová, cena 3 000 Kč/8 měsíců. Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy. Kurz začíná první středu v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Konání kurzu –    středa 18.00-19.00
Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    100 Kč
Cena celého kurzu –    3 000 Kč
Min. počet ve skupině –    5 osob

Výuka hry na hudební nástroj pro dospělé, výuka sólového zpěvu pro dospělé

Čas výuky po domluvě s lektorem.
Hudební obor – individuální výuka (1 osoba na hodině)

Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    380 Kč
Cena celého kurzu (30 lekcí) –    11 400 Kč
Počet lekcí lze domluvit dle individuálních požadavků

V případě zájmu napište na sekretariat@zusberoun.cz

Další kurzy:

Příprava na hudební nebo taneční konzervatoř – info na sekretariat@zusberoun.cz