ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Kurzy

Kurzy při ZUŠ V. Talicha Beroun

Kurzy jsou doplňkem základního uměleckého vzdělávání, neprobíhají dle Školního vzdělávacího plánu ZUŠ V. Talicha a zájemci nevykonávají talentové zkoušky. Jsou zaměřeny na specializaci v jednotlivých oborech a trvají 8 měsíců, od října do května (30 lekcí). Přihlašování bude spuštěno 12. června 2023 prostřednictvím odkazu rozvrhy. Rozvrhy skupinových kurzů najdete zde na stránkách v odkazu  rozvrhy. Ceny kurzů najdete zde.

Platby kurzovného v doplňkové činnosti:

Kurzy začínají první týden v říjnu, až na první hodině dostanete k podpisu smlouvu o absolvování kurzu a instrukce k platbě. Ve smlouvě je, kromě jiného, uvedena i cena kurzu, číslo účtu, kam je třeba kurzovné odeslat, datum splatnosti a variabilní symbol jednotlivých kurzů. Čtěte prosím pečlivě smlouvy a dodržujte splatnost a variabilní symbol, pod kterým je platba evidována.

Registraci do kurzů proveďte zde na webu v záložce rozvrhy – kurzy. Po úspěšné registraci dostanete e-mailem automatickou odpověď, kterou si prosím uložte jako potvrzení o registraci. Registrace neznamená automatické přijetí do kurzu. Potvrzení o zařazení do kurzu obdrží každý kurzista nejpozději 30. září.
Další informace poskytne Pavla Stehlíková na sekretariat@zusberoun.cz, mobil: 725 985 919, nebo Nela Rajtmajerová na zastupce@zusberoun.cz, mobil: 702 232 156.

Umění hrou – předškoláci (5 až 6 let)

Kurz pro děti předškolního věku (dětem musí být k 1. 10. 2023 min. 5 let, děti NESMÍ být žáky základní školy) – seznámení s uměleckými obory.

ZVUK |hudební a dramatická výchova| – vyučující Mgr. Bc. Nela Rajtmajerová
OBRAZ |kreslení a malování| – vyučující MgA. Olga Yakubovskaya
POHYB |tanec a obratnost| – vyučující MgA. Lucie Šťastná

Hravou formou se děti připraví k výběru uměleckého oboru, na který budou chtít později nastoupit do základního studia ZUŠ. Děti jsou rozdělené do skupin a střídají postupně všechny tři obory. Účast v kurzu Umění hrou nezaručuje následné přijetí do ZUŠ, zájemci musí absolvovat talentové a přijímací zkoušky. Přihlášení je možné od června zde na stránkách v odkazu rozvrhy.
Kurz probíhá jednou týdně v úterý 12.45 – 13.45,  skupina 10-12 dětí, cena 2 100 Kč (říjen až květen).
Kurz začíná první úterý v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Konání kurzu –    úterý 12.45-13.45
Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    70 Kč
Cena celého kurzu –    2 100 Kč
Min. počet ve skupině –    6 osob

Příprava na talentové zkoušky – střední výtvarné školy

Kurz pro žáky 7. až 9. tříd, kteří se chtějí dobře připravit na talentové zkoušky na výtvarnou školu. Žáci 7. třídy nastupují do kurzu po prvním pololetí, tedy vždy první týden v únoru, žáci 8. třídy nastupují ideálně od října, ale mohou přistoupit i po pololetí tj. v únoru. Žáky 9. tříd do kurzu nepřijímáme (pokud nejsou alespoň dva roky žáky výtvarného oboru ZUŠ), neboť od října do ledna je na přípravu velmi málo času. Těmto zájemcům nabízíme konzultace nad portfoliem prací.
Kurz je určen dětem, které do ZUŠ nikdy dříve nedocházely, ale i našim žákům (kteří jsou v ZŠ žáky 7. až 9. tříd) jako druhá hodina v týdnu, aby se kvalitně připravili na talentové zkoušky.

Obsah kurzu: konzultace a výběr vhodných škol, dle zaměření a schopností žáka, kresba, malba, perspektiva, barevná kompozice, stylizace a vše další dle požadavků konkrétní vybrané střední školy, příprava portfolia k talentovým zkouškám, talentovky nanečisto.  Těmto zájemcům nabízíme konzultace nad portfoliem jejich prací.

Kurz vede MgA. Andrea Borovská,  kurz probíhá jednou týdně v pondělí 18.00 – 20.00 a v úterý 16.20 – 18.20, 
cena: 4 500 Kč/8 měsíců nebo 5 100 Kč/8 měsíců (v ceně kurzu nejsou výtvarné potřeby). Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy. Kurz začíná první úterý v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Kurz I –    úterý 16.20-18.20
Kurz II –    pondělí 18.00-20.00
Délka 1 lekce –    120 minut
Cena za 1 lekci (min. 5 osob ve skupině) –    170 Kč
Cena celého kurzu (min. 5 osob ve skupině) –    5 100 Kč
Cena za 1 lekci (6 a více osob ve skupině) –    150 Kč
Cena celého kurzu (6 a více osob ve skupině) –    4 500 Kč

Kresba – malba pro dospělé

Kurz pro dospělé 18+. Kresba – malba a výtvarné techniky.

Středa 18.00 – 20.00 –    MgA. Ondřej Vacek
Pátek 10.30 – 12.30 –    MgA. Ondřej Vacek

Ve skupině max. 10 účastníků, cena 4 800 Kč (říjen až květen). V základní ceně kurzu nejsou výtvarné pomůcky a cena za model. Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy. Kurz začíná první týden říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Délka 1 lekce –    120 minut
Cena za 1 lekci –    160 Kč
Cena celého kurzu –    4 800 Kč
Min. počet ve skupině –    6 osob

FitBalet pro dospělé

Kurz vyučuje MgA. Markéta Tomcová, pedagožka tanečního oboru ZUŠ Václava Talicha v Berouně.  Počáteční lekce fungují jako poznávací, tzn., že se klienti seznámí s již probranými základními prvky klasického tance z předešlých kurzů. Poté lektor vyhodnotí, zda mají klienti vhodné předpoklady pro další účast ve výuce. Výhodou je samozřejmě jakákoli předchozí zkušenost s baletem, protože se primárně nejedná o výuku začátečníků (není podmínkou). S sebou pohodlné oblečení, nejlepší jsou legíny a triko a pokud nevlastníte baletní piškoty, postačí ponožky.
Veškeré kombinace prvků jsou koncipovány na klasickou hudbu. Jsou logické, metodicky na sebe navazují a napomáhají tak dalšímu fyzickému rozvoji klientů. Lektor má individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu, v tanečním sále tak panuje přátelská a pozitivní atmosféra.

Průběh lekce (60 min): 
Začátek: krátká rozcvička a zahřátí celého těla (cca 5-10 min.)
Cvičení u tyče (à la barre): cílem je správné postavení a držení těla, vědomé zapojení svalových skupin – zpevnění i protažení, rovnováha. Zvláštní důraz kladen na postavení dolních i horních končetin – základní pozice, vedení paží – port de bras a jejich vzájemná koordinace.
Cvičení na volnosti (à la centre): kombinace přenesené ze cvičení u tyče rozvíjené dál. Průprava pro skoky a piruety.

Středa od 18.00 do 19.00 – kurz vede MgA. Markéta Tomcová, cena 3 000 Kč/8 měsíců. Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy. Kurz začíná první středu v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Konání kurzu –    středa 18.00-19.00
Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    100 Kč
Cena celého kurzu –    3 000 Kč
Min. počet ve skupině –    5 osob

Kundalini jóga pro dospělé

Kundalini jóga umožňuje dostat se k našemu pravému Já, k naší duši, podstatě a povznést nás na vyšší úroveň vědomí. Stará traumata a emoční bloky jsou uložené v těle a je to právě tou příčinou, proč se nám v životě energie nedostává. Tím, že energetické bloky v těle uvolníme, může energie volně proudit a tím se zvýší naše fyzická a psychická kondice i odolnost.

Pravidelnou praxí posilujeme nejen své fyzické tělo, imunitní a nervový systém, stimulujeme lymfatický a endokrinní systém, ale také se odstraňují naše staré nefunkční programy, toxické návyky, léčí naše stará zranění, aniž bychom se v nich museli znovu slovně šťourat v terapiích. Tím se změní naše postoje, chování i emoční reakce a získáme tak nové náhledy, schopnosti i návyky, které budou v souladu s naším novým rozšířeným vědomím a posláním. S tím souvisí i překonání připoutanosti k minulosti a strachu z rozšířeného Já a budoucnosti. Bližší informace o Kundalini józe na webových stránkách lektorky.

Průběh lekce (90 min):

  • úvodní naladění
  • dechová cvičení
  • protažení
  • KRIJE = komplexní sestava cviků/asan s daným účinkem na tělo i mysl
  • RELAXACE (s muzikoterapeutickými nástroji)
  • MEDITACE (koncentrace/dechová/s mantrou/s mantrou a pohybem)

Kurz vede MgA. Jana Krausová, kurz probíhá v úterý 10.00-11.30, a to v 3měsíčních blocích (nový blok začíná 11. 4. 2023). Cena 2 520 Kč/12 lekcí. Přihlašování do kurzu probíhá na stránkách jasni.cz. Smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete elektronicky po přihlášení do kurzu.

„Pokud hledáte komplexní a mocný nástroj pro zdraví těla i duše, který Vás dovede k vnitřní síle, zdraví, vyrovnanosti, klidu a povznesení, tak je Kundalini joga tou nejlepší volbou pro Vás, stejně jako si získala mě .“ JK

Konání kurzu –    úterý 10.00-11.30
Délka 1 lekce –    90 minut
Cena za 1 lekci v předplatném –    210 Kč
Cena celého kurzu (12 lekcí) –    2 520 Kč
Cena za 1 lekci jednorázový vstup –    250 Kč
Max. počet ve skupině –    15 osob

Výuka hry na hudební nástroj pro dospělé, výuka sólového zpěvu pro dospělé

Čas výuky po domluvě s lektorem.
Hudební obor – individuální výuka (1 osoba na hodině)

Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    380 Kč
Cena celého kurzu (30 lekcí) –    11 400 Kč
Počet lekcí lze domluvit dle individuálních požadavků

V případě zájmu napište na sekretariat@zusberoun.cz

Další kurzy:

Příprava na hudební nebo taneční konzervatoř – info na sekretariat@zusberoun.cz