ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Kurzy

Kurzy při ZUŠ V. Talicha Beroun

Kurzy jsou doplňkem základního uměleckého vzdělávání, neprobíhají dle Školního vzdělávacího plánu ZUŠ V. Talicha a zájemci nevykonávají talentové zkoušky. Jsou zaměřeny na specializaci v jednotlivých oborech a trvají 8 měsíců, od října do května (30 lekcí). Přihlašování bude spuštěno 10. června 2024 prostřednictvím odkazu rozvrhy. Rozvrhy skupinových kurzů najdete zde na stránkách v odkazu  rozvrhy. Ceny kurzů najdete zde.

Platby kurzovného v doplňkové činnosti:

Kurzy začínají první týden v říjnu, až na první hodině dostanete k podpisu smlouvu o absolvování kurzu a instrukce k platbě. Ve smlouvě je, kromě jiného, uvedena i cena kurzu, číslo účtu, kam je třeba kurzovné odeslat, datum splatnosti a variabilní symbol jednotlivých kurzů. Čtěte prosím pečlivě smlouvy a dodržujte splatnost a variabilní symbol, pod kterým je platba evidována.

Registraci do kurzů proveďte zde na webu v záložce rozvrhy – kurzy. Po úspěšné registraci dostanete e-mailem automatickou odpověď, kterou si prosím uložte jako potvrzení o registraci. Registrace neznamená automatické přijetí do kurzu. Potvrzení o zařazení do kurzu obdrží každý kurzista nejpozději 30. září.
Další informace poskytne Pavla Stehlíková na sekretariat@zusberoun.cz, mobil: 725 985 919, nebo Nela Rajtmajerová na zastupce@zusberoun.cz, mobil: 702 232 156.

Umění hrou – předškoláci (5 až 6 let)

Kurz pro děti předškolního věku (dětem musí být k 1. 10. 2024 min. 5 let, děti NESMÍ být žáky základní školy) – seznámení s uměleckými obory.

ZVUK |hudební a dramatická výchova| – vyučující Mgr. Bc. Nela Rajtmajerová
OBRAZ |kreslení a malování| – vyučující MgA. Magda Veverková Hrnčířová
POHYB |tanec a obratnost| – vyučující MgA. Lucie Šťastná

Hravou formou se děti připraví k výběru uměleckého oboru, na který budou chtít později nastoupit do základního studia ZUŠ. Děti jsou rozdělené do skupin a střídají postupně všechny tři obory. Účast v kurzu Umění hrou nezaručuje následné přijetí do ZUŠ, zájemci musí absolvovat talentové a přijímací zkoušky. Přihlášení je možné od června zde na stránkách v odkazu rozvrhy.
Kurz probíhá jednou týdně (termín upřesníme, změna pedagoga),  skupina 10-12 dětí, cena 3 000 Kč (říjen až květen).
Kurz začíná první čtvrtek v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Konání kurzu –    čtvrtek 12.45-13.45
Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    100 Kč
Cena celého kurzu –    3 000 Kč
Min. počet ve skupině –    6 osob

Příprava na talentové zkoušky – střední výtvarné školy

Kurz pro žáky 8. až 9. tříd, kteří se chtějí dobře připravit na talentové zkoušky na výtvarnou školu. Talentové zkoušky konají většinou tříkolově. Zásadní je tedy připravit skvělé portfolio do prvního kola, pracovat na vynikající kresbě a malbě pro úspěch ve druhém kole a připravovat se průběžně na test z dějin výtvarné kultury a pohovor do třetího kola.

Kurz je určen dětem, které do ZUŠ nikdy dříve nedocházely, ale i našim žákům (kteří jsou v ZŠ žáky 8. až 9. tříd) jako druhá hodina v týdnu, aby se kvalitně připravili na talentové zkoušky.

Obsah kurzu: konzultace a výběr vhodných škol, dle zaměření a schopností žáka, kresba, malba, perspektiva, barevná kompozice, stylizace a vše další dle požadavků konkrétní vybrané střední školy, příprava portfolia k talentovým zkouškám, talentovky nanečisto.  Těmto zájemcům nabízíme konzultace nad portfoliem jejich prací.

Kurz vede MgA. Andrea Borovská,  kurz probíhá jednou týdně v pondělí 18.00 – 20.00 a v úterý 16.20 – 18.20, 
cena: 5 700 Kč/8 měsíců nebo 5 100 Kč/8 měsíců (v ceně kurzu nejsou výtvarné potřeby). Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy. Kurz začíná první úterý v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Kurz I –    pondělí 18.00-20.00
Kurz II –    úterý 16.20-18.20
Délka 1 lekce –    120 minut
Cena za 1 lekci (min. 5 osob ve skupině) –    190 Kč
Cena celého kurzu (min. 5 osob ve skupině) –    5 700 Kč
Cena za 1 lekci (6 a více osob ve skupině) –    170 Kč
Cena celého kurzu (6 a více osob ve skupině) –    5 100 Kč

Kresba – malba pro dospělé

Kurz pro dospělé 18+. Kresba – malba a výtvarné techniky.

Středa 18.00 – 20.00 –   Kameel Machart
Pátek 10.30 – 12.30 –   Magda Veverková Hrnčířová

Ve skupině max. 10 účastníků, cena 5 400 Kč (říjen až květen). V základní ceně kurzu nejsou výtvarné pomůcky a cena za model. Přihlaste se zde na stránkách v odkazu rozvrhy. Kurz začíná první týden říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Délka 1 lekce –    120 minut
Cena za 1 lekci –    180 Kč
Cena celého kurzu –    5 400 Kč
Min. počet ve skupině –    6 osob

Výuka hry na hudební nástroj pro dospělé, výuka sólového zpěvu pro dospělé

Čas výuky po domluvě s lektorem.
Hudební obor – individuální výuka (1 osoba na hodině)

Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    400 Kč
Cena celého kurzu (30 lekcí) –    12 000 Kč
Počet lekcí lze domluvit dle individuálních požadavků

V případě zájmu napište na sekretariat@zusberoun.cz

Další kurzy:

Příprava na hudební nebo taneční konzervatoř – info na sekretariat@zusberoun.cz