ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Projekty

Šablony III.

Projekt MAP III.

 

Certifikace Rodiče vítáni

Projekt Sbírej toner


Projekt Sbírej toner ukončil činnost k 31. 5 . 2023.

Projekt Šablony II. ukončen k 28. 2. 2022

Projekty
 • MAP IV.
  Datum publikace: 16. 5. 2024
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 (dále jen MAP IV.),
 • Šablony III.
  Datum publikace: 26. 5. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Šablony III. - ZUŠ V. Talicha Beroun. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005118
 • Šablony III.
  Datum publikace: 26. 4. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ZUŠ V. Talicha Beroun, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005118 v rámci Výzvy č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 32 - Vzdělávání., Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
 • MAP III.
  Datum publikace: 29. 11. 2022
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen MAP III.)
 • Šablony II.
  Datum publikace: 25. 8. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ZUŠ Václava Talicha, Beroun, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015395 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)