ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Projekty

Projekt Šablony II. ukončen k 28. 2. 2022

Projekt Sbírej toner


 

Projekty
 • Šablony II.
  Datum publikace: 25. 8. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ZUŠ Václava Talicha, Beroun, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015395 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)