ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Projekty

Projekt MAP III.

Certifikace Rodiče vítáni

Projekt Sbírej toner


Projekt Šablony II. ukončen k 28. 2. 2022

Projekty
 • MAP III.
  Datum publikace: 29. 11. 2022
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen MAP III.)
 • Šablony II.
  Datum publikace: 25. 8. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ZUŠ Václava Talicha, Beroun, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015395 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)