ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Taneční obor

Podmínky přijetí – obsah talentových zkoušek – věk dítěte – možnosti studia

Podmínky přijetí

  • Základní podmínka přijetí je věk dítěte minimálně 6 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.
  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Talentová zkouška

  • Talentové zkoušky probíhají zpravidla první týden v měsíci červnu. Časový harmonogram talentových zkoušek naleznete 14 dní před jejich konáním na webu školy včetně pokynů k přihlášení.
  • Přihlášení bude spuštěno nejpozději v polovině měsíce května.
  • Přihlášení k talentové zkoušce zde.

Obsah talentové zkoušky

V přijímacím řízení (talentové zkoušce) posuzují pedagogové pohybové vlohy dítěte, smysl pro rytmus a sociální zralost. Dítě předvede své pohybové dispozice (propnutí nártů, zvedání nohou, svíčka, kotrmelec, klus, cval apod.), krátkou improvizaci a vytleská krátký rytmický útvar.

Výsledek přijímacího řízení je zveřejněn zpravidla v posledním týdnu měsíce června. Výjimečně může doplňkové přijímací řízení proběhnout ještě první týden v měsíci září.

Věk dítěte

Děti ve věku od 6 do 7 let (1. třída ZŠ) jsou přijímány do přípravných ročníků. Děti od 7 let věku (2. třída ZŠ) mohou být přijaty do vyšších ročníků podle věku a dovedností. Výuka v tanečním oboru probíhá  jednou týdně po dobu dvou vyučovacích hodin v přípravných ročnících a tří vyučovacích hodin ve vyšších ročnících. Součástí výuky pro pedagogem vybrané žáky jsou jednou týdně další dvě vyučovací hodiny Baletní soubor nebo Soubor historického tance.

Studiu tance se na naší škole věnují děti, které mají nejen radost z pohybu, ale i taneční nadání a talent již od 6 let. Výuka je rozdělena na Přípravnou taneční výchovu (děti 6 a 7 let), na 1. stupeň (1. – 7. ročník) a 2. stupeň (I. – IV. ročník). Žáci se učí základům tance moderního, lidového i klasického a pravidelnou pohybovou průpravou jsou vedeni ke správnému držení těla. Obsah výuky odpovídá metodickým postupům a věku dětí. U malých jsou to hlavně písničky a říkadla vyjádřená pohybem, u větších pak lidový tanec a tanec klasický (balet), u největších přidáváme historický tanec – období renesance nebo baroka. Všechny ročníky však mají společné – výuku pohybové průpravy, která je základem pro všechny druhy tance a všechny věkové kategorie. Pohybová průprava je současně velkým přínosem pro fyzický růst dítěte Taneční projev podporuje i hudební cítění prostřednictvím pohybových her i konkrétních tanců a vede děti k estetickému cítění svého projevu i ve vztahu k jiným odvětvím uměleckých oborů. Samozřejmě prohlubuje u dětí smysl pro krásu tance a vede k harmonickému a výrazovému projevu pohybem. Žáci tanečního oboru skládají na konci každého školního roku postupové zkoušky a dostávají vysvědčení.

Výuka pod odborným vedením umožňuje podle míry talentu žákům uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti a nebo žáky připravit na studium tance na konzervatoři, neboť učební osnovy jsou zpracovány s ohledem na požadavky těchto škol.

Baletní soubor – BeBalet – vyučuje MgA. Markéta Tomcová. Tanečníky do Baletního souboru nominuje ze žáků přípravných a 1. ročníků tanečního oboru. Baletní soubor je součástí výuky a je v základní ceně výuky tance.

Informaci o výši školného naleznete v odkazu DOKUMENTY.

Pedagogové

Šťastná Lucie MgA.

Předmět: taneční obor Učebny: taneční sál Výuka: úterý, čtvrtek E-mail: l.stastna@zusberoun.cz

Tomcová Markéta MgA.

Předmět: taneční obor Učebny: taneční sál Výuka: středa, pátek E-mail: m.tomcova@zusberoun.cz