ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

ODDechovka

Dechový orchestr Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně „ODDechovka“ byl založen v září roku 2014, vedoucími jsou Štěpán Med a Vladislav Šebek. Je složen z bývalých a současných žáků dechového oddělení, doplněný hráči na bicí nástroje a basovou kytaru. Repertoár orchestru tvoří především filmové a muzikálové melodie. Smyslem práce v tomto orchestru je především naučit mladé muzikanty orchestrální hře, chcete-li kolektivní hudební praxi a připravit je tak na dráhu amatérského muzicírovaní, případně na dráhu profesionální. Milým zpestřením je pravidelná spolupráce s pěveckým sborem Krákorky, Zdickým smíšeným sborem a s dalšími dechovými orchestry. Orchestr se prezentuje nejen na školních koncertech a kulturních akcích města Berouna, ale zúčastňuje se i festivalů a přehlídek v jiných městech.  Na soutěži orchestrů ZUŠ 2017 v Poděbradech získala ODDechovka v krajském kole zlaté pásmo.

Od roku 2018 spolupracuje ODDechovka se Symfonickým dechovým orchestrem Ratsgymnázia v německém Goslaru, který na jaře 2019 navštívila a se kterým také provedla společné koncerty.

V roce 2024 se orchestr zúčastnil soutěžní přehlídky orchestrů, která je vyhlašována MŠMT. Soutěž proběhla v Poděbradech a ODDechovka získala v krajském kole zlaté pásmo, cenu za mimořádný umělecký projev a Václav Med získal cenu za sólový výkon (hra na baskřídlovku).

Informace pro členy

sbor ODDechovky