ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Podstatný orchestr

Smyčcový orchestr „Podstatný orchestr“

„Podstatný orchestr“ vznikl v roce 2015, schází se každé úterý od 16.00 – 17.30 hod. ve zkušeně ZUŠ a pracuje pod vedením p. uč. Jaromíra Štěpána a p.uč. Jany Sopkové.

Informace pro členy