ZUŠ Václava Talicha Berounpobočka Zdice

Kurzy

Kurzy při ZUŠ V. Talicha Beroun, pobočka Zdice

Kurzy jsou doplňkem základního uměleckého vzdělávání, neprobíhají dle Školního vzdělávacího plánu ZUŠ V. Talicha a zájemci nevykonávají talentové zkoušky. Jsou zaměřeny na specializaci v jednotlivých oborech a trvají 8 měsíců, od října do května (30 lekcí). Zájemci se mohou hlásit na odkazu rozvrhy. Rozvrhy skupinových kurzů najdete zde na stránkách v odkazu  rozvrhy. Ceny kurzů najdete zde.

Platby kurzovného v doplňkové činnosti:

Kurzy začínají první týden v říjnu, až na první hodině dostanete k podpisu smlouvu o absolvování kurzu a instrukce k platbě. Ve smlouvě je, kromě jiného, uvedena i cena kurzu, číslo účtu, kam je třeba kurzovné odeslat, datum splatnosti a variabilní symbol jednotlivých kurzů. Čtěte prosím pečlivě smlouvy a dodržujte splatnost a variabilní symbol, pod kterým je platba evidována.

Registraci do kurzů proveďte zde na webu v záložce rozvrhy – kurzy. Po úspěšné registraci dostanete e-mailem automatickou odpověď, kterou si prosím uložte jako potvrzení o registraci. Registrace neznamená automatické přijetí do kurzu. Potvrzení o zařazení do kurzu obdrží každý kurzista nejpozději 30. září.
Další informace poskytne Pavla Stehlíková na sekretariat@zusberoun.cz, mobil: 725 985 919, nebo Nela Rajtmajerová na zastupce@zusberoun.cz, mobil: 702 232 156.

Umění hrou – předškoláci (4 až 6 let)

Kurz pro děti předškolního věku (dětem musí být k 1. 10. 2022 min. čtyři roky) – seznámení s uměleckými obory.

ZVUK |hudební a dramatická výchova| – vyučující Věra Hamerníková, DiS.
OBRAZ |kreslení a malování| – vyučující MgA. Olga Yakubovskaya
POHYB |tanec a obratnost| – vyučující MgA. Lucie Šťastná

Hravou formou se děti připraví k výběru uměleckého oboru, na který budou chtít později nastoupit do základního studia ZUŠ. Děti jsou rozdělené do tří skupin A – čtyřleté, B – pětileté a C – šestileté (děti, které k 1. 10. nejsou žáky ZŠ). Účast v kurzu Umění hrou nezaručuje následné přijetí do ZUŠ, zájemci musí absolvovat talentové a přijímací zkoušky. Přihlášení je možné od června zde na stránkách v odkazu rozvrhy.
Kurz probíhá jednou týdně v pátek 12.45 – 13.45,  skupina 10-12 dětí, cena 2 100 Kč (říjen až květen).
Kurz začíná první úterý v říjnu, smlouvu k podpisu a instrukce k platbě dostanete až na první hodině.

Konání kurzu –    pátek 12.45-13.45
Délka 1 lekce –    60 minut
Cena za 1 lekci –    70 Kč
Cena celého kurzu –    2 100 Kč
Min. počet ve skupině –    6 osob