ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

O škole

Od těch nejskromnějších začátků v roce 1939, kdy byl Městský hudební ústav v Berouně založen, začínal s 18 žáky a neměl svou budovu, uplynulo již více než 80 let. Ústav mnohokrát změnil místo svého působiště. Ve dnech 12. a 13. 3. 1949 byl přestěhován do budovy bývalé židovské školy na Husově náměstí. Stojí za zmínku, že koncertu, který zde byl uspořádán 20. 4. 1949 ze skladeb žáků a učitelů, se zúčastnil i Mistr Václav Talich.

V září roku 1951 byl Městský hudební ústav přejmenován na hudební školu. Ve školním roce 1957/58 byl vyhlášen nový organizační statut, hudební školství bylo postaveno na pevný školský základ, který byl vystižen i v názvu – základní hudební škola. Ve školním roce 1961/62 vznikají ze základních hudebních škol lidové školy umění. Po listopadu v roku 1989 dochází opět k mnoha změnám. Z lidušky se stala základní umělecká škola, plně respektující zásady uměleckého školství. Zároveň dochází k rekonstrukci budovy na Husově náměstí 77, kdy škola pracovala v náhradních prostorech na Wagnerově náměstí a později v Okružní ulici. V září roku 1996 začalo vyučování opět v nově zrekonstruované budově na Husově náměstí 77, kde sídlí základní umělecká škola i dnes.

Touto školou prošlo za ta dlouhá léta obrovské množství žáků. V době, kdy škola působila nejen v Berouně, ale měla pobočky např. ve Zdicích, Loděnici a dalších místech okresu, byl stav často i 850 žáků ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Mnoho těchto žáků se stalo nadšenými amatéry, další se stali profesionály, aktivními muzikanty v orchestrech, divadlech, nebo učiteli hudby, z nichž někteří se vrátili zpět na naší školu jako pedagogové.

 

Kalendář

Probíhající akce

Aktuální fotogalerie


Další fotogalerie