ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Pěvecké sbory

Dětský pěvecký sbor „Krákorky“

Dětský pěvecký sbor byl založen v roce 2010 a v roce 2012 byl pojmenován Krákorky. Navštěvují jej vybraní žáci všech oddělení hudebního oboru. V současné době má sbor 34 členů. Ve svém repertoáru má lidové i umělé písně, spirituály, skladby starých mistrů, ale i současných skladatelů. Sbor zkouší vždy 2,5 hodiny týdně a  jednou ročně jezdí na třídenní soustředění. Během svého působení sboristé koncertovali společně se Zdickým smíšeným sborem, Podstatným orchestrem, ODDechovkou, berounskou skupinkou Ponožky pana Semtamťuka, se kterou spolupracoval i na jedné písni na CD. Pravidelně koncertujeme v Berouně i okolí, zúčastňujeme se sborových přehlídek a soutěží. V roce 2016 sbor získal stříbrné pásmo v krajském kole soutěže MŠMT, v roce 2019 v té samé soutěži získal pásmo zlaté. Sbor  pracuje pod vedením Martina Rajtmajerové a Kateřiny Medové.

„Meluzíny“

V září 2013 byl na ZUŠ založen druhý pěvecký sbor“ Meluzíny“. Do tohoto sboru se mohou přihlásit žáci, kteří chtějí studovat zaměření „sborový zpěv“ nebo žáci hudebního oboru ve věku 6-9 let. Sbor pravidelně koncertuje a zúčastňuje se přehlídek. Sbormistrem je M. Rajtmajerová.

Komorní pěvecký sbor

Na škole od září 2015 působí další sborové uskupení, ve kterém zpívají žáci studijního zaměření sólový zpěv a od 4. ročníku zde plní tzv. Kolektivní Hudební Praxi.