ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

1. fáze otevírání škol

MŠMT zveřejnilo instrukce k první fázi otevírání škol a režimových opatření. Informace naleznete zde.

Prezenční výuka bude probíhat pouze v hudebním oboru formou jeden na jednoho, dále je možnost individuálních konzultací napříč obory. V obou případech neprobíhá testování žáků.