ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Absolventský koncert 8. a 9. června 2022

Na 3. a 4. koncertě absolventů vystoupili K. Chaloupková (sólový zpěv, A. Beneš), E. Kittlerová (sólový zpěv, M. Sommerová), T. Mottlová (příčná flétna, J. Klögner), H. Nováková (klavír, I. Šebková), V. Šustrová (klavír, I. Šebková), T. Veverková (klavír, J. Johnová), K. Alfery (bicí, V. Koch), J. Čapek (bicí, V. Koch), L. Dvořák (kytara, L. Urban), L. Maňásek (akordeon, J. Krasničan), A. Med (bicí, V. Koch), V. Med (bicí, V. Koch), M. V. Šedivec (housle, J. Kořán).