ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Absolventský koncert

Poslední absolventský koncert školního roku 2020/2021 proběhl 25. 6. 2021. Příjemným hudebním podvečerem zněly housle, klavír i zpěv. Videa můžete zhlédnout na školním YT kanále ZUŠ Václava Talicha Beroun.