ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Adventní koncerty Krákorky a Musica Alternativa

Po loňském celoškolním projektu „Missa Brevis Jiřího Pavlici“ vzešla spolupráce pěveckého sboru Krákorky (pod vedením M. Rajtmajerové a K. Medové) a smyčcového amatérského orchestru Musica Alternativa (pod vedením J. Kořána a J. Šimáčka), kteří společně provedou tři adventní koncerty.

První koncert se uskutečnil neděli 26. listopadu 2023 v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích.

Druhý koncert proběhl v úterý 12. 12. 2023 v historickém sále zpěváckého spolku Hlahol v Praze.

Adventní koncert v sále Zpěváckého spolku Hlahol

Poslední koncert proběhl v neděli 17. 12. 2023 v kostele sv. Jakuba v Berouně.

Adventní koncert v kostele sv. Jakuba