ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Absolventský koncert III |2024|

Třetí koncert absolventů proběhl ve středu 29. 5. 2024 od 17 hodin v sále školy v Berouně. Absolventi I. cyklu: Josefína Chromovská (zpěv, A. Vomáčková), Sabina Vrablicová (klavír, K. Medová), Bohumil Kuthan (klavír, V. V. Velát), Jan Maršálek (trombon, O. Sokol). Absolventi II. cyklu: Denisa Černá (zpěv, A. Vomáčková), Šimon Brousil (klavír, V. V. Velát).