ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Klavírní recitál: Alessandro Simoni

V pondělí 18. 3. 2024 proběhl v sále školy recitál italského klavíristy Alessandra Simoniho. Nadějný italský klavírista sklidil zasloužený potlesk. Za zprostředkování akce patří velké poděkování Martinu Kux-Královi.