ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Knižní vazba – tandemová výuka VO |3. část|

Tandemová knihařská dílna - vytváření mramorovaných papírů pro předsádku a lepení knižního bloku.