ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Koncert flétnisty Jana Ostrého

V úterý 13. 09. 2022 proběhl v sále školy workshop s Janem Ostrým pro žáky dechového oddělení, po kterém následoval koncert pro veřejnost. Na koncertě vystoupili flétnisté Jan Ostrý, Jakub Klögner a Robert Veselý. Klavírní doprovod Silvie Ježková.