ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Koncert k poctě Václava Talicha

Koncert žáků školy k poctě Václava Talicha proběhl 26. května 2022 v KD Plzeňka. Foto R. Kaša