ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Koncert smyčcového oddělení 2023

Koncert smyčcového oddělení u příležitosti 140. výročí narození Václava Talicha. 16. 5. 2023, sál ZUŠ.