ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Masopustní koncert 2024

Ve středu 28. února 2024 proběhl v KD Plzeňka tradiční Masopustní koncert. Během večera vystoupili žáci ZUŠ, a to včetně žáků a pedagogů ze zdické pobočky, v nejrůznějších uskupeních rozmanitého složení, společně se svými sourozenci, rodiči, prarodiči... Celým večerem provázela Renée Nachtigallová. Foto M. Petříčková