ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Open air: Pocta Václavu Talichovi

V úterý 28. 5. 2024 proběhl na Husově náměstí open air koncert u příležitosti 141. výročí narození Václava Talicha. Během odpoledne se představily orchestry a uskupení naší školy: bubenická skupina Rizzleři, přípravný orchestr Žouželín, smyčcový Podstatný orchestr a Komoráček, Žesťový soubor, školní kapela Zaušima a školní dechový orchestr ODDechovka. Jako host se představil dechový orchestr Pralinka Praha. Odpoledne proběhlo ve spolupráci s Talichovým Berounskem.