ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vánoční koncert 1. 12. 2021

Tradiční vánoční koncert žáků ZUŠ V. Talicha v prostorách sálu KD Plzeňka