ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vánoční koncert pěveckého oddělení

V pátek 9. 12. 2022 proběhl v sále školy vánoční koncert pěveckého oddělení. Představili se žáci a žákyně A. Beneše, R. Nachtigallové a M. Sommerové. Klavírní doprovod A. Spilková, N. Stěpaněnko.