ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vánoční představení tanečního oboru – L. Šťastná

V úterý 19. 12. 2023 proběhlo vánoční představení žáků tanečního oboru. Žákyně a studentky Lucie Šťastné představily své taneční vystoupení inspirované Narnií.