ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vánoční představení tanečního oboru – M. Tomcová

V úterý 19. 12. 2023 proběhlo vánoční představení žáků tanečního oboru. Žáci a studenti Markéty Tomcové představili autorskou baletní pohádku O drahocenné perle.