ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

VO: Inspirace školním atriem

Výtvarka - mladší žáci uč. Andrey Borovské tvoří venku, Inspirace školním atriem. -AB-