ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Výstava kurzů Malba a kresba pro dospělé |2024|

Výstava prací účastníků kurzu kresba a malba pro dospělé pod vedení Magdy Veverkové Hrnčířové a Kameela Macharta završila jejich společnou celoroční tvorbu. Za hudební doprovod děkujeme dospělým studentům doplňkové činnosti naší školy, kteří se u nás učí hře na klavír a na violoncello. Díky i našim kolegům hudebníkům, kteří své žáky doprovodili. Za úchvatné klavírní zakončení díky Viktoru Vítězslavu Velátovi. -AB-