ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Výtvarka vol. 1

Fotografie z výuky výtvarného oboru, vyučující O. Yakubovskaya.