ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Žáci VO v Rudolfinu

Starší žáci výtvarného oboru navštívili společně s Andreou Borovskou komentovanou prohlídku výstavy Jiřího Příhody v Rudolfinu. Osobně se seznámili nejen s Jiřím Příhodou, ale také s Jiřím Strakou, malířem čínské tušové malby.