ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Ceny města Beroun – A. Řehořová

Ve středu 10. 11. 2021 proběhlo v KD Plzeňka slavnostní předávání Cen města Beroun. Hymna České republiky zazněla v podání Adély Řehořové (vyučující R. Nachtigallová).