ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Dechoklání 2024

Ve středu 24. 4. 2024 jsme se v kamarádské atmosféře a moderním prostředí ZUŠ Harmony v Dolních Břežanech zúčastnili soutěže Dechoklání 2024. Klání se událo na příslovečném malém rybníčku okresu Praha-západ, čímž ale neutrpěla kvalita výkonů a jejich konkurenceschopnost.  O to cennější jsou krásná umístění našich žáků i jejich nově nabyté zkušenosti. Gratulujeme! -DV-

Klavírní doprovod: Viktor Vítězslav Velát

III. kategorie saxofony
Metoděj Šebek 2. místo 3. ročník I. stupně, vyučující D. Vysloužil
Barbora Sedláková 3. místo 4. ročník I. stupně, vyučující D. Vysloužil
IV. kategorie saxofony
Tomáš Souček 2. místo 7. ročník I. stupně, vyučující D. Vysloužil
V. kategorie saxofony
Marie Růžičková 1. místo 4. ročník II. stupně, vyučující D. Vysloužil
Vojtěch Dobřemysl 2. místo 3. ročník II. stupně, vyučující D. Vysloužil

Dechoklání 2024