ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Distanční výuka 20. – 22. 12. 2021

Výuka v týdnu od 20. do 22. prosince 2021 probíhá DISTANČNÍ formou.

Doplňková činnost v tomto týdnu probíhat nebude.