ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Distanční výuka HO – hra na klavír

Mořská mlha vzniká v oblastech, kde se v moři setkávají proudy teplejší a studenější, typicky například při styku Golfského a Labradorského proudu. Jednu takovou mořskou mlhu nám dnes zahraje Kristýna Slunečková ze třídy I. Šebkové.

Úvodní znělku známého večerníčku o Maxipsu Fíku uslyšíte v podání Julie Havránkové (3. ročník, třída I. Šebkové) a její sestry.