ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Distanční výuka HO – hra na příčnou flétnu

Andante C-dur s doprovodem orchestru v podání Kláry Šejvlové ze třídy R. Veselého.