ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Distanční výuka HO – hra na trubku

Dnes nám zahraje Jolana Kubrychtová ze třídy V. Šebka a bude to tanec! Konkrétně Německý tanec od Franze Schuberta.