ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Distanční výuka v roce 2021

Od 4. 1. 2021  přecházíme nařízením vlády opět na distanční výuku a to napříč všemi obory.

Dopis ministra, Informace MŠMT